Rules

Administationen består af:

Bjarne Hansen
Ansvarlig for mods og track-pack for F1simDK samt generel ledelse og race servere.
Reserve i racestewards

Michael Bering
Generel anvarlig for web problemer i forbindelse med site
Opdatering af F1simDK /reserve i racestewards

Ludde Dahlgreen
Ansvarlig for daglig ledelse/ Point opdatering / backup server /reserve i racestewards

Theis Andersen
Race Stewards

Paw Kristensen
Race Stewards

Deltagelse i Race:
Inden hvert løb skal alle kørere der ønsker at stille til start have clearet 110% cut grænsen,som står i driverbreifing senest 7 dage før race

Afbud
2 afbud i træk vil medføre at man mister sin bil (hvis der er kørere på ventelisten)
Teamet må bruge en kører fra ventelisten, hvis en fast kører har meldt afbud, dog senest 24 timer før løbet.

Race vil blive udvalgt så de passer så godt som muligt med den virkelige F1 kalender.

Straffe:
Stewards panelet vil kunne straffe med følgende straffe:
Warning (kan gives sammen med anden straf) Køreren har overtrådt generelle regler men ikke groft nok til at udløse en egentlig straf. Stewards panelet kan bruge denne straf til at påpege at gentagne episoder ikke tolereres.
DT (Drive-Through) (Køreren skal på 1 lap efter start køre igennem pitten uden at stoppe)
STOP AND GO
1-4 minus point
DQ (Diskvalifikation) (Kan ikke tildeles uden samråd med ledende admins)
2 warnings = DT
2 DT = stop and go
(Stop and go skal tages på lap 1. Kør i pit og hold de 10 sekunder du er idømt ved dit pitcrew. (Det er ikke tilladt at skifte dæk samtidigt)
DT + Stop and Go skal tages i det næste løb man deltager i
Stewards kan mixe straffe for et givent uheld fx – 1 point + DT.
Det er ikke tilladt for stewards at give en pointstraf alene, der består af mindre end 2 minuspoint (som følge af det generelt øgede pointtal til sæsonen 2018)
Stewards vil se hvor mange point man har vundet i forbindelse med en ulovlig overhaling og straffe derefter.

Point
Der tildeles point i både kører og teammesterskab efter følgende tabel.
1. Plads – 20 point
2. Plads – 17 point
3. Plads – 15 point
4. Plads – 14 point
5. Plads – 13 point
6. Plads – 12 point
7. Plads – 11 point
8. Plads – 10 point
9. Plads – 9 point
10. Plads – 8 point
11. Plads – 7 point
12. Plads – 6 point
13. Plads – 5 point
14. Plads – 4 point
15. Plads – 3 point

Der gives kun point til kørere der fuldfører 75% af løbsdistancen.

Det dårligste resultat for hver kører  i sæsonen vil blive slettet ved sæson afslutning

 

Teampoint:
Teampoint tilhører teamet og kan ikke flyttes med over i et andet team. I visse tilfælde kan et team hvis kørere begge ønsker at flytte til det samme nye team få dispensation.

Dæk:
Der skal anvendes 2 dækcompounds til løbet.
Eneste undtagelse for denne regel er, hvis løbet startes på wetcompound. I det tilfælde vil brug af yderligere compounds være valgfri.
Top 8 i qualifying skal starte løbet på samme type tørvejrs compound, som de satte deres bedste qualifying tid med, undtaget er:
Hvis man kører hurtigste omgang på et af de 2 regnvejrs compounds eller starter løbet på et af de 2 regndæk
Ved overtrædelse af dæk regler vil man blive straffet med : -3 point og starte bagerst i næste løb

1. Opførsel på banen
1.2 Overhaling
Det pålægger altid den overhalende at udvise forsigtighed i forbindelse med en overhaling. Hvis der på nogen måde forstyrres (skubbes uden skade) eller skades en kører der bliver overhalet, kan den der bliver overhalet nedlægge protest. På langsider skal der gives plads når den overhalende bil har sin frontvinge ud for baghjulet af den foranliggende bil. Alle andre steder på banen, skal den overhalende have sin frontvinge ud for cockpittet på den foranliggende bil. Når dette er tilfældet, skal den der bliver overhalet give plads, og på dette tidspunkt i overhalingen er der tale om at ansvaret for en sikker overhaling nu ligger hovedsageligt hos den der bliver overhalet.
Et sving begynder ved banen naturlige bremse og indstyringpunkt.
Dive-bombing (at tage inderbanen og bruge den yderstkørende som stopklods) er strengt forbudt.

1.3 Start og 1. omgang
Er man skyld i uheld på 1 lap vil man automatisk få en DT lagt til sin straf

1.4 Spærring
Det er ikke tilladt eller acceptabelt, hvis en kører gentagne gange med vilje spærrer for sine konkurrenter. Det er kun tilladt at skifte linje én gang ned mod et sving, skifter man alligevel linje flere gange for at forhindre en overhaling, tildeles der straf.

1.4a Pitlinjen
Det er ikke tilladt at krydse pitlinjen på vej ud af pitten, man vil dog kun blive dømt for det, hvis man generer en anden kører så meget, at vedkommende lægger en protest.

1.5 Afkørsel og spin
Ved afkørsel er det den afkørte kørers ansvar at komme sikkert ind på banen igen uden at genere eller påkøre andre kørere. Dvs. orienter dig godt og kør ikke ind på banen, før du er helt sikker på at der er fri bane bagved. Alle uheld i forbindelse med tilbagekørsel på banen efter en afkørsel vil blive straffet ekstra hårdt.
Hvis en kører er kommet i den situation at bilen er kommet til standsning på banen, måske endda spundet helt rundt, enten ved en dårlig manøvre eller efter et uheld, skal køreren holde bremsen nedtrådt til alle omkringkørende biler er kørt forbi, og orientere sig ekstra godt før han sætter i gang. Vær sikker på, at du kan fuldføre de nødvendige manøvrer for at komme på ret kurs igen, uden at genere eller påkøre andre.
Bagfra kommende kørere skal være opmærksomme på, at de kører ind i en gul flag zone.

1.6 Banebredde
Det er tilladt at køre på alle curbs på banen. Curben markerer det yderste af banen og hvis denne forlades med 4 hjul og køreren ikke samtidigt har mindst et hjul inden for banens naturlige afgrænsning (den hvide linje) vil dette tælle som ulovlig brug af banebredden. Det er vigtigt at gøre sig klart, at dette gælder både på yder- og inderside af banen. Dvs. at når curben forlades skal køreren være på banen med mindst 1 hjul. Ydertilfælde vil blive vurderet af race stewards om nødvendigt.
Hvis en bagvedliggende kører mener at han holdes bagved, bliver indhentet eller kørt fra, ved hjælp af ulovlig kørsel, kan en protest på dette indgives.
Kørsel udenfor for banen på mere end 50% af løbets omgange resulterer ved kontrol i en diskvalifikation, men denne kontrol kan kun finde sted i det tilfælde, hvor der er indgivet en protest som nævnt ovenfor.

1.7 Kvalifikation
Der vil være én fri kvalifikation på 10min hvor alle kørere må sætte en tid. (kvalifikationen kan blive forlænget på meget krævende baner)
Ved kvalifikations omgang forstås den aktuelle omgang inkl. de indledende sving
Kørsel udenfor banen jvf. §1.6 vil på en kvalifikations omgang resultere i en straf. Straf: Start bagest på grid, samt -2 point.

1.8 Giveaway
Det er forbudt at sænke farten uden grund og lade sig passere og derved give point væk med vilje.
Det er lovligt at give en position tilbage efter en fejl, hvis det ikke involverer andre biler (gentlemans rule), og hvis den gennemføres umiddelbart efter en fejl/uheld. Det er ikke lovligt at give en position væk senere end runden efter uheldet.

1.9 Lag og defekt
Hvis en kører har lag eller andre problemer som generer vedkommendes udsyn skal man straks trykke ESC og forlade løbet.
Kørsel med skade eller bremsesvigt på bilen skal foregå udenfor idealsporet så vidt det er muligt og med nedsat hastighed.
Man vil blive straffet efter de skader man forvolder, hvis man forårsager uheld på vej til pitten og hvis der nedlægges protest.

1.10 Blåt flag
Når man får blåt flag ved sving kombination, tages kurven med normal hastighed ,men man kommer ud på et lige stykke trækkes ud af idealsporet og speeder slippes lidt, vær opmærksom på ikke at have blåt flag for længe, ellers tildeles automatisk en straf af spillet

1.11 Protester
Hvis man vil indgive en protest skal denne indeholde følgende :
1. Omgang for uheldet
2. Tid for uheldet eller omgang og svingnummer
3. En henvisning til den paragraf køreren mener er blevet overtrådt

Protesten skal skrives på en sådan måde at stewards let kan forstå hvor og hvornår uheldet er sket, samt få et indtryk af hvad protestens indgiver klager over i henhold til det gældende regelsæt.
Hver af de involverede kørere skal bare kommentere én gang på uheldet, ikke på hinandens kommentarer. Ønsker en kører at uddybe yderligere skal dette gøre på pm eller i mail til en af de siddende stewards.
Der kan kun lægges protest hvis man er direkte involveret i et uheld, men stewards kan dømme alle som er involveret i uheldet.
Protester må først skrives 12 timer efter løbet, d.v.s dagen efter løbet kl. 10.00 må der skrives i protest tråden. Gør man det før dette tidspunkt, vil det give en advarsel.
Protester der er indgivet senere end 48 timer efter løbet, er ugyldige og vil ikke blive behandlet.

2.1 Chat under løb
Chat under løb er ikke tilladt og vil medføre en straf.
Eneste chat kommando tilladt er: “Pit-In” for at advare bagvedliggende kørere om at man vil i pit om nogle få sving.
Normalt vil en overtrædelse straffes med en warning, men vurderes det at overtræderen med fuldt overlæg
og velvidende at det vil give en straf stadig chatter fx efter et uheld, vil straffen være hård.

2.2 Chat under kvalifikation
Hvis man vil flyttes tilbage på gridden, skal dette meddeles i den teamspeak channel, hvor admin vil være at finde under hele kvalifikationen.
Alternativt skal køreren selv sikre sig at en meddelelse herom i chatten er blevet set og kvitteret for af admin.

2.3 Teamspeak
Alle kørere og teams skal bruge den opsatte teamspeak server under kvalifikation og løb. Mindst en kører fra hvert team bør være på fælles teamspeak kanal for at få alle informationer korrekt.

3.1 Ikke nævnte tilfælde
Fordi et specielt tilfælde ikke er nævnt ordret i reglerne er dette ikke ensbetydende med, at man ikke kan dømmes for det. Race Stewards kan dømme alle tilfælde der sker i forbindelse
med et race hvor der er indgivet en protest.

 

 

The site for online F1 simracing on rFactor2